Recent Changes

Wednesday, March 12

 1. page Poland edited 16 grudnia 2014 Zespół Szkół nr 11 http://zs11.jasnet.pl/index.php?limitstart=45 Henry Sławik…

  16 grudnia 2014
  Zespół Szkół nr 11
  http://zs11.jasnet.pl/index.php?limitstart=45
  Henry Sławik? Pamiętamy!
  „Dziennik Zachodni” ogłosił plebiscyt na dziesięciu najznamienitszych Ślązaków, którzy nie dzielą, ale łączą. Wśród blisko 60 zaproponowanych postaci znajdują się: książęta, święci, politycy, działacze, artyści i sportowcy.
  Wybór znamienitego Ślązaka jest bardzo trudny. Chciałoby się, aby to była osoba w jakiś sposób nam bliska. Okazuje się, że na plebiscytowej liście został umieszczony także Henryk Sławik. W 2008 roku uczniowie naszej szkoły zajmowali się tą tragiczną postacią w ramach projektu „Henryk Sławik - zapomniany bohater”. Napisali nawet scenariusz filmowy. Od tej pory co roku , w ramach lekcji języka polskiego o Holokauście, przypominamy postać dziennikarza i działacza z Jastrzębia-Zdroju, który odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata, ma tablicę pamiątkową w Ogrodzie Pamięci w Yad Vashem, w Jerozolimie.
  Jednym z celów kształcenia ogólnego jest „kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie”. Zanim nasi uczniowie wyjadą w daleki świat, dobrze byłoby, aby poznali swoje korzenie, z których mogą być dumni. Tego uczą się na lekcjach historii.
  {http://zs11.jasnet.pl/images/stories/arts/wydarzenia2012_2013/English/1-DSCN2051.JPG} 1-DSCN2051
  Jeśli chcecie, aby to o Henryku Sławiku mówiono , jako o znanym Ślązaku, głosujcie tutaj:
  http://www.dziennikzachodni.pl/plebiscyt/102,kto-laczy-slazakow-wybitne-postaci-ze-slaska-i-dla-slaska-plebiscyt-glosuj,id,t.html

  Orzeł Biały
  The Order of the White Eagle (Polish: Order Orła Białego) is Poland's highest decoration awarded to both civilians and the military for their merits. It was officially instituted on November 1, 1705 by Augustus II the Strong
  ...
  W Przegorzanach (Aula)
  Ul. Jodłowa 13

  (view changes)
  12:44 am

Tuesday, March 11

 1. page WebQuest - Teoria edited ... Źródło: Wikipedia [dostęp 11 marca 2014] WebQuest w Zespole Szkół nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju …
  ...
  Źródło: Wikipedia [dostęp 11 marca 2014]
  WebQuest w Zespole Szkół nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju
  ...
  2006 roku.
  Na

  Na
  początku było kilka pytań.
  ? Kto to jest SŁAWIK?
  Dlaczego powinniśmy go znać?
  ...
  --> Scenariusz dla Polańskiego
  W rezultacie
  ...
  bohater - A Forgotten Hero".
  (view changes)
  1:13 am
 2. page WebQuest - Teoria edited ... Źródło: Wikipedia [dostęp 11 marca 2014] WebQuest w Zespole Szkół nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju …
  ...
  Źródło: Wikipedia [dostęp 11 marca 2014]
  WebQuest w Zespole Szkół nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju
  "Zapomniany bohater" WebQuest zrealizowany w Gimnazjum nr 9, w Zespole Szkół nr 11, w Jastrzębiu-Zdroju w 2006 roku.
  Na początku było kilka pytań.

  ? Kto to jest SŁAWIK?
  Dlaczego powinniśmy go znać?
  ...
  Co by było, gdyby polski reżyser, np Polański wybrał Sławika na bohatera swego filmu ? ("Lista Sławika"?)
  --> Scenariusz dla Polańskiego
  W rezultacie
  powstał scenariusz "Zapomniany bohater - A Forgotten Hero".

  (view changes)
  1:12 am
 3. page home edited {image001.jpg} Zespół Szkół nr 11, Gimnazjum nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt "Zapomniany …
  {image001.jpg}Zespół Szkół nr 11, Gimnazjum nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt "Zapomniany bohater" zrealizowany metodą WebQuestu w 2006 roku.
  {image001.jpg}

  Tak płaci Polska!
  Henryk Sławik, Ślązak, w czasie II wojny światowej jako przedstawiciel Rządu Rzeczypospolitej Polski na Wychodźstwie otoczył na Węgrzech wzorową opieką dziesiątki tysięcy polskich uchodźców. Nie opuścił ich również po zajęciu w marcu 1944 roku Węgier przez Niemców, choć otrzymał szwajcarskie wizy dla siebie, żony i córki i był namawiany do wyjazdu. Ten wielkiej miary moralnej Człowiek uratował życie - według Yad Vashem - ponad pięciu tysiącom polskich Żydów, stając się jednym z największych "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata". Nie zawahał się też oddać swego życia za węgierskiego przyjaciela i urzędowego partnera - Jozsefa Antalla seniora.
  Po wojnie komunistyczne władze skazały Henryka Sławika na zapomnienie. Długie milczenie przerwał w 2003 roku Grzegorz Łubczyk książką "Polski Wallenberg. Rzecz o Henryku Sławiku".
  ...
  XX wieku.
  Tytuł książki podyktowało niezwykłe życie i męczeńska śmierć Henryka Sławika w niemieckim obozie zagłady w Mauthausen (1944) - bohatera trzech narodów: polskiego, węgierskiego, żydowskiego.
  ...
  Warszawa, 2008.
  Dlaczego

  Dlaczego
  (…) wiedza
  ...
  że Henryk Sławik choćSławikchoć był socjalistą,
  ...
  1968r. (…) WW najbardziej czerwonym
  ...
  polityczny kontekst. (…)(…) Sławika rodacy
  ...
  na niepamięć.
  Upomnieli

  Upomnieli
  się o
  ...
  w Budapeszcie. PodPod koniec lat
  ...
  a Izraelem.
  Niecałe

  Niecałe
  dwadzieścia lat
  ...
  wtedy jego idée fixe stałoidéefixe stało się upamiętnienie
  ...
  niepodległej już PolscePolsce znów został
  Zimmermann tego nie zrozumiał, ale też nie ustawał w walce o przywrócenie Sławika zbiorowej pamięci. (,,,) w 2001r spotkał Grzegorza Łubczyka, b. ambasadora Polski w Budapeszcie, wcześniej korespondenta polskiej prasy na Węgrzech. Postacią Sławika zainteresowali Polskie Radio, później mnie, Powstała duża audycja radiowa i telewizyjny reportaż mojego autorstwa. (…) W tym czasie Łubczyk zdążył napisać książkę o polskim Wallenbergu. (…)
  ...
  Stanach Zjednoczonych.
  Źródło:

  Źródło:
  Fragment referatu
  ...
  EDUKACYJNE IPN PolacyPolacy Ratujący Żydów
  ...
  Warszawa, 2008. MateriałyMateriały dla ucznia
  (view changes)
  12:27 am

Monday, March 10

 1. page Garden edited {Yad_Vashem_kamera_017.jpg} {DSC03346.JPG} {Yad_Vashem_Mirka_296.jpg} {Yad_Vashem_kamera_107.j…
  {Yad_Vashem_kamera_017.jpg} {DSC03346.JPG} {Yad_Vashem_Mirka_296.jpg} {Yad_Vashem_kamera_107.jpg} {Yad_Vashem_kamera_154.jpg} {Yad_Vashem_kamera_151.jpg} Garden"Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat".
  Ogród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, 2009
  Garden
  of the
  ...
  the Nations
  {Yad_Vashem_kamera_149.jpg}
  {Yad_Vashem_kamera_017.jpg}
  {DSC03346.JPG}
  {Yad_Vashem_Mirka_296.jpg}
  {Yad_Vashem_kamera_107.jpg}
  {Yad_Vashem_kamera_154.jpg}
  {Yad_Vashem_kamera_151.jpg} Garden of the Righteous among the Nations

  (view changes)
  11:26 pm
 2. page WebQuest - Teoria edited W 2006 roku Regionalny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli „WOM” w Katowicach zorganizował szkolenie …
  W 2006 roku Regionalny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli „WOM” w Katowicach zorganizował szkolenie dla nauczycieli „InterEOL: Edukacja Interkulturowa OnLine”.
  Co to jest WebQuest?
  WebQuest – rodzaj metody projektów zorientowanej na uczniowskie badania w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej. Wyjściowym źródłem informacji w badaniach uczestników projektu jest Internet. Źródła online mogą być uzupełnione materiałami podręcznymi. (…)
  Metoda ta została opracowana w połowie lat 90. ubiegłego stulecia przez Toma Marcha i Berniego Dodge’a z Uniwersytetu w San Diego. Jest ona oparta na teorii konstruktywizmu postulującego większe zaangażowanie uczącego się w proces zdobywania wiedzy. Celem WebQuestu jest rozwinięcie u uczniów umiejętności problemowego, krytycznego i twórczego myślenia oraz współpracy w zespole. Projekt w oparciu o pracę z komputerem determinuje aktywne działanie, pozwalając porzucić postawę biernego odbiorcy.
  WebQuest wykorzystuje zainteresowanie uczniów komputerem i Internetem, pozwala skierować je w odpowiednim kierunku i wykorzystać w procesie nauczania. Uczy przemyślanego i konstruktywnego korzystania z zasobów Internetu. Pokazuje, że wirtualna sieć może być narzędziem pracy, a nie wyłącznie rozrywki. Odpowiednio dobrany przez nauczyciela materiał źródłowy ma pozwolić uczniom bardziej skupić się na krytycznej analizie i użyciu informacji niż na ich szukaniu w przepastnym Internecie.
  WebQuest często realizowany jest jako ćwiczenie grupowe, w którym każda grupa realizuje inną część projektu, wykonując inne zadania. Podział na grupy ma funkcję motywującą, gdyż wiąże się zazwyczaj z wcieleniem w jakąś rolę. Pobudza to zainteresowanie uczniów danym zagadnieniem. WebQuest może być projektem przeznaczonym dla jednej dyscypliny, ale może mieć też charakter interdyscyplinarny. Może być krótkoterminowy (1–2 godziny lekcyjne) lub długoterminowy (kilka tygodni). Produktem finalnym może być plakat, praca pisemna, prezentacja multimedialna, wystąpienie publiczne itp.
  Typowa struktura WebQuestu zawiera następujące części (podstrony):
  1.Wprowadzenie – ogólny, motywujący opis projektu,
  2.Zadanie – polecenia dla poszczególnych grup, opis produktu, który należy stworzyć
  3.Proces – opis kroków, jakie należy wykonać, aby rozwiązać zadania,
  4.Źródła (zasoby) – lista linków do zasobów dostępnych w sieci, potrzebnych do rozwiązania poszczególnych zadań,
  5.Ewaluacja (kryteria ocen) – punktacja i sposób oceny wykonania zadań,
  6.Konkluzja (podsumowanie) – podsumowanie projektu, czasem zawierające prezentację gotowych materiałów będących efektem pracy uczniów.
  Dodatkowo często zamieszczana jest podstrona zawierająca informacje o WebQueście, wskazówki dla innych nauczycieli, którzy w przyszłości chcieliby skorzystać z tak opracowanego projektu.
  Bibliografia:
  Maria Wilk, Marek Szafraniec: Innowacyjne metody kształcenia. Katowice: RODN "WOM" w Katowicach, 2010. ISBN 978-83-88838-43-9.
  Marcin Polak: Webquesty w edukacji. edunews.pl. [dostęp 18 marca 2012].
  Piotr Peszko: Jak korzystać z WebQuestu?. edunews.pl. [dostęp 18 marca 2012].
  Źródło: Wikipedia [dostęp 11 marca 2014]
  WebQuest w Zespole Szkół nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju
  ? Kto to jest SŁAWIK?
  Dlaczego powinniśmy go znać?
  Jak płaci Polska?
  Dlaczego został zapomniany?
  Co możemy zrobić, aby przywrócić Sławika pamięci Polaków?
  Dlaczego znamy Schindlera? -->Steven Spielberg
  Co by było, gdyby polski reżyser, np Polański wybrał Sławika na bohatera swego filmu ? ("Lista Sławika"?)
  --> Scenariusz dla Polańskiego

  (view changes)
  11:10 pm

Tuesday, September 7

Friday, March 26

 1. page Henryk Slawik School edited Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sławika, Jastrzębie Zdrój, os. 1000-lecia Gimanzjum Nr 19 im. Henryka …
  Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sławika, Jastrzębie Zdrój, os. 1000-lecia
  Gimanzjum Nr 19 im. Henryka Sławika, Katowice
  www.gim3.jasnet.pl
  **Gimnazjum**Gimanzjum Nr 3 **im**. **Henryka Sławika** - Jastrzębie-Zdrój, os. 1000 **...**19 im. Henryka Sławika, Katowice
  **Gimnazjum** nr 19 **im**. **Henryka Sławika**. Plan lekcji
  ___
  (view changes)
  7:09 am

Thursday, March 25

 1. page Henryk Slawik School edited Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sławika, Jastrzębie Zdrój, os. 1000-lecia Gimanzjum Nr 19 im. Henryka S…
  Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sławika, Jastrzębie Zdrój, os. 1000-lecia
  Gimanzjum Nr 19 im. Henryka Sławika, Katowice
  **Gimnazjum**www.gim3.jasnet.pl
  **Gimnazjum**
  Nr 3
  ...
  1000 **...**
  **Gimnazjum**

  **Gimnazjum**
  nr 19
  ...
  Plan lekcji
  ___
  Zespół Szkół Nr 11 Jastrzębie Zdrój
  (view changes)
  9:45 am

Sunday, March 21

 1. page Miasto Jastrzębie Zdrój edited {01_ZS_Nr11.JPG} 2009-03-26/ Zespół Szkół Nr 11, Jastrzębie Zdrój Nauczyciele w Yad Vashem…
  {01_ZS_Nr11.JPG}
  2009-03-26/
  Zespół Szkół Nr 11, Jastrzębie Zdrój
  Nauczyciele w Yad Vashem
  Realizując jeden z celów strategicznych systemu edukacji w Unii Europejskiej- podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, grupa 25 nauczycieli z województwa śląskiego wzięła udział w seminarium dla edukatorów z Polski zorganizowanym w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie przez Międzynarodową Szkołę Nauczania o Holokauście w porozumieniu z CODN „WOM” w Katowicach. Głównym celem szkolenia było pokazanie, jak w nowoczesny sposób przekazywać młodzieży w różnym wieku wiedzę o Holokauście.
  Od 1 do 12 marca 2009r. nauczyciele uczestniczyli w wykładach, warsztatach, dyskusjach panelowych dotyczących m. in. uniwersalnych i wyjątkowych aspektów Holokaustu, podstaw judaizmu, wkładu polskich Żydów w kulturę i religię żydowską, negowania Holokaustu, współczesnego antysemityzmu oraz wyróżnienia Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Seminarium nie sprowadzało się do tylko do wykładów i warsztatów. Uczestnicy mogli bezpośrednio zetknąć się historią i kulturą żydowską poprzez udział w uroczystościach religijnych w synagodze, w święcie Purim (rodzaj karnawału) oraz poprzez zwiedzanie świętych miejsc, zabytków i ciekawych zakątków Izraela. Organizatorzy szkolenia umożliwili także nauczycielom zwiedzenie ważnych dla chrześcijan miejsc w Jerozolimie i w Galilei. Dodatkowym atutem seminarium były nieformalne dyskusje między uczestnikami, którzy dzielili się doświadczeniami i prezentowali działania w swoich szkołach.
  ...
  uczestniczki seminarium.
  Mirosława Białecka - Zespół Szkół nr 12
  Danuta Radomska – Filipek - Zespół Szkół nr 11
  ...
  Waskowska-Tomanek, Maria
  Slawik, Henryk
  ...
  students Hungarian. “With“With great difficulties
  On January 26, 1977, Yad Vashem recognized Franciszek Swider, maria Waskowska-Tomanek, and Henryk Slawik, as Righteous Among the Nations.
  Świder, Franciszek
  Waskowska-Tomanek, Maria
  Sławik, Henryk
  ...
  (Władysław Bratkowski) ii jego żona,
  ...
  polski i chrześcijańskichrześcijański charakter, wszyscy
  26 stycznia 1977r. Yad Vashem uznał Franciszka Świdra, Marię Waskowską -Tomanek i Henryka Sławika za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. [drf]
  ...
  Sławik** **...**
  __
  {100_2322.JPG}
  (view changes)
  5:11 am

More