Pamiętajmy!


Dzień 27 stycznia to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holocauście. Został on ustanowiony przez ONZ w rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz-Birkenau, przypominając największe w historii ludobójstwo i przyczyny które do niego doprowadziły, ma stanowić przestrogę dla przyszłych pokoleń.
W Zespole Szkół Nr 11 uczniowie i nauczyciele przygotowali specjalny apel i wystawę z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście.
100_8954.JPG
100_8952.JPG

1 listopada 2005 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję 60/7, ustanawiającą dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o ofiarach Holokaustu. Mówiąc o znaczeniu tego Dnia, Sekretarz Generalny NZ podkreślił, że ma on na celu zwrócenie uwagi na tragedię Holokaustu i wnioski, jakie z niego wypływają. Ówczesne wydarzenia to zło, którego nie można rozpatrywać tylko w kategoriach przeszłości i wymazać z pamięci.
Horror II Wojny Światowej był impulsem do stworzenia Narodów Zjednoczonych, a jednym z fundamentalnych postanowień Karty ONZ jest przestrzeganie praw wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, język czy religię. Podczas otwarcia Muzeum Historii Holokaustu Yad Vashem w Izraelu w marcu 2005 r., Kofi Annan przypomniał, iż potępiane przez świat ludobójstwo, wymordowanie 6 milionów Żydów i milionów ludzi innych narodowości, leżało u podstaw przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Sekretarz Generalny dodał, że NZ mają obowiązek walczyć z nienawiścią i nietolerancją. "Narody Zjednoczone, które nie przewodniczą walce z antysemityzmem i innymi formami rasizmu, podważają sens swojej dotychczasowej działalności i dalszego istnienia." -powiedział Sekretarz Generalny ONZ.
27 stycznia 1945 r. największy nazistowski obóz śmierci Auschwitz-Birkenau w Polsce został wyzwolony przez Armię Sowiecką. Data ta została wybrana dla obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu. Niektóre kraje już wcześniej poświęcały ten dzień pamięci Holokaustu.
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

27.01.2010


"The Holocaust (from Greek ὁλόκαυστος [holókaustos]: hólos, "whole" and kaustós, "burnt"[1]), also known as The ShoahHebrew: (השואה, Romanized ha'shoah; Yiddish: חורבן, Romanized churben or hurban[2]) is the term generally used to describe the genocide of approximately six million European Jews during World War II, a program of systematic state-sponsored extermination by Nazi Germany.[3Type in the content of your page here." Wikipedia.
"Holocaust (‘całopalenie’) – termin pochodzący z kościelnej łaciny: słowo holocaustum jest adaptacją greckiego holókauston, rodzaj nijaki imiesłowu holókaustos (‘spalony w całości’), od czasownika holo-kautóo (‘spalam ofiarę w całości’) – spolszczenie: Holokaust. Słowo holocaust (termin religijny) pierwotnie oznaczało tylko ofiarę całopalną i w tym znaczeniu może być stosowane również dziś, przedmiotem tego artykułu jest jednak nowsze, obecnie najpowszechniejsze znaczenie tego słowa (w tym znaczeniu, jako nazwa własna, słowo Holocaust/Holokaust pisane jest wielką literą) – prześladowania i zagłada milionów Żydów[1] przez władze III Rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej. " Wikipedia.